Leders side

 

Generalforsamlingen ble holdt  den 25. april, og et nytt styre er på plass.  Vi ønsker de nye styremedlemmene  Paul Harstad (nestleder) og Helge Moe-Gumø (styremedlem) velkommen .

Vårsesongen i Oslo Sjømannsforening ble avsluttet med spiseaften onsdag 2. mai med 70 deltagere.

Imidlertid har vi fortsatt noen arrangementer før kontoret stenger for sommeren:

  • 17. mai med ”Åpent Hus” i Kronprinsensgate 1.  Vi håper på god oppslutning fra medlemmenes side, men dessverre så vil  nok fortsatt stillaser og gjerder på nabobygget være noe til hinder for tilgjengeligheten.
  • 28. og 29. mai: ”Taube fra hav til land” – tur til Koster/Strømstad.  Påmeldingsfristen er utløpt, men skulle noen være interessert i å være med, så sjekk med kontoret om noen har måttet melde forfall.
  • Onsdag 6. juni er det  Sommerfest med ”Reker og hvitvin” for medlemmer med/uten ledsager.   Det kommer ut en invitasjon om kort tid med detaljer, og prisene vil for mat og drikke vil bli medlemspriser som på en ordinær spiseaften .

Kontoret har sommerstengt fra 28. juni og åpner igjen mandag 30.juli.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

 

Vennlig hilsen

Oslo Sjømannnsforening

Jan Erik Øverbye

Fomann