Fra Loggbokens fortellinger.

En norsk sjømanns opplevelser under Japans aggreasjon på Kina-kysten 1937-38, av Arne Hartmark.

Arne Hartmark var født i 1915. Han dro til sjøs som dekksgutt i 1931 og tok styrmannseksamen i 1935, seilte deretter som 2.styrmann på D/S PROMISE, hvor hans historie i LOGGBOKEN er hentet fra. Under krigen seilte han som overstyrmann i alliert fart. Han deltok i de allierte styrkers landgang på Normandie-kysten i 1944.

Som sjømann viste Hartmark interesse for skriftlige fremstillinger av livet til sjøs og sjøfartsvirksomhet generelt. Dette førte til ansettelse som journalist i daværende Norges Handel og Sjøfartstidene, hvor han de siste to årene av sitt yrkesaktive liv var sjefredaktør. Han er visstnok foreløpig avisens siste sjefredaktør som også kan kalle seg sjøkaptein.

Arne Hartmark  var forfatter av  Oslo Sjømannsforenings  to jubileumsbøker, den første i tidsrommet 1946 til 1971, det året vi fylte 125 år og den andre »Havet- vår arbeidsplass i 150 år» som kom ut i 1996.  Hartmark ble i 1986 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull. Han var æresmedlem i Oslo Sjømannsforening. Arne Hartmark bodde på Nordstrand i Oslo. Han døde i 2003.

Les hans fortelling her.