Nytt fra formannen

Kjære medlem,


Til orientering kan jeg meddele at vi har fått tre oppsigelser fra leietagere i 2021.
To av disse er har flyttet ut, og vi har fått inn nye leietakere som har skrevet kontrakt.
1etg. fra 11122021og tre år fremover.
.etg. fra20l2 2022 og fem + fem år fremover.
5.etg. flytter ut i disse dager. Her jobber eiendomsmegler med å finne nye leietakere. Grunnen til disse oppsigelsene er i stor grad Covid 19. (Hjemmekontor).
Vi bytter i disse dager regnskapssystem fra Mamut til Tripletex. Her gjør Torodd Lauritzen en stor innsats sammen med sekretariatet.


Så håper jeg at vi i det nye året kan møtes til middager, medlemsmøter etc. uten restriksjoner. I disse tider må vi være forberedt på det meste.
Er det ikke det ene, så er det det andre sa jenta da hun blødde neseblod.

Lykke til med det nye året!
Med vennlig hilsen
for Oslo Sjømannsforening
Ivar Olsen.