Nekrolog: Gudmund Åsheim

Vår æresmedlem Gudmund Åsheim gikk bort tidligere i høst, nær 92 år gammel.

Her kan du lese nekrologen, publisert i Aftenposten 11.oktober 2017.

Gudmund Kristian Åsheim gikk bort 20. september, det var et trist budskap for oss som satte stor pris på hans vennskap.

Gudmund var født og oppvokst på Andøya i Vesterålen. Hans ungdomsår og skolegang ble sterkt preget av krigen. Etter folkeskolen, leste han privat til middelskoleeksamen og handelsskoleeksamen.

Han mønstret ut i 1945. Etter styrmannseksamen og skipsførereksamen, seilte han som offiser. Skipsfører ble han 29 år gammel. Etter han forlot sin aktive sjømannskarrière arbeidet han i Sjøfartsdirektoratet.

Han ble senere ansatt i Norges Skipsførerforbund, først som sekretær, senere som direktør. I denne tiden meldte det seg mange kompliserte saker i forbindelse med oljefunnene og utviklingen innen oljesektoren. Gudmund var meget aktiv i utformingen av den første oljevernloven. Han var også senere i mange år medlem av Oljevernrådet.

Hans engasjement var ikke begrenset til Norge og norske forhold. Han var med i mange internasjonale komiteer angående sikkerheten til sjøs. Han tok initiativet til og sørget han for at alle sjøforklaringer fra annen verdenskrig ble trykket i to binds bøker. Sjøforklaringene fra hele verden var inntil da oppbevart i sin opprinnelige form, delvis hånd- eller maskinskrevet. Sjøforklaringer er nå sikret for ettertiden.

Gudmund ble tildelt mange æresbevisninger, han ble utnevnt til æresmedlem i Norges Skipsførerforbund og i Oslo Sjømannsforening. Gudmund var samfunnsengasjert, og medlem av Nannestad kommunestyre og utvalg i flere perioder. Han var medlem av Rotary, og Guvernør i distrikt 2260-Østfold og del av Akershus. Han ble tildelt æresbevisningen Paul Harris Fellow for sitt engasjement i Rotary.

For sin meget betydelige arbeidsinnsats og personlige engasjement på flere områder fikk Gudmund i 2001 tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje i Gull. Gudmund var en gentleman i all sin fremferd. Han var alltid høflig imøtekommende, lyttende og med gode råd når det var nødvendig. Han kunne være bestemt når det var på sin plass, men alltid på en inkluderende måte.

Vi minnes Gudmund Åsheim i takknemlighet, og sender våre varmeste tanker til familien.

På vegne av Oslo Sjømannsforening

Reidar Skotgård

Christian L'orange