Jan August Ørner

nekrolog

Den siste krigsseiler i Oslo Sjømannsforening har gått bort. 15. februar sovnet kommandørkaptein Jan August Ørner fredelig inn, 95 år gammel.

Jan var bare 16 år gammel da han i 1941 rømte til Sverige. Derfra dro han til videre krigsinnsats for landet vårt. I Sverige utdannet han seg til telegrafist, kom seg over til England og tjenestegjorde i 1943 på to norske båter i transatlantisk konvoifart. Han tok Sjøkrigsskolen og tjenestegjorde som kadett på to canadiske fregatter. Etter krigen fortsatte han en lang militær karriere.

Jan var i mange år tilknyttet Det kongelige slott. Fra 1954 til 1956 var han overadjutant for kronprins Olav. 1. januar 1957 ble han prins Haralds adjutant. Fra 1965 til 5. september 1968 var Jan Ørner kronprins Haralds overadjutant og sjef for kronprinsens stab.

Til Oslo Sjømannsforening kom Jan i 1985. Han markerte seg snart som en dyktig og miljøskapende person i foreningen. Han var foreningens formann 1997 til 2001, en jobb han dyktig utførte. Etter endt «vakt» som formann ble han utnevnt til æresmedlem. Også vervet som mangeårig formann i Sjømannsforeningenes Landsforbund ivaretok han på beste måte, slik også i Oslo Maritime Stiftelse.

I alle hans år i Oslo Sjømannsforening var Jan Ørner en ivrig deltager i våre forskjellige aktiviteter. Jan var en meget omgjengelig person som skapte hyggelig og god stemning i enhver forsamling.

Vi i Oslo Sjømannsforening vil huske Jan Ørner med stor respekt og som en hedersmann. På mange måter er nå en epoke i foreningen slutt med vårt siste tidsvitnes bortgang. Jan August Ørner vil bli dypt savnet.

Jan Erik Øverbye

Formann i Oslo Sjømannsforening