Ivar Olsen utnevnt til æresmedlem

ivar 2[3042].jpgEtter at de formelle sakene på årets generalforsamling var unnagjort, leste styreleder opp en vel begrunnet søknad om æresmedlemskap for Ivar Olsen. Søknaden hadde da i forkant vært oppe både på styremøte og medlemsmøte med full tilslutning derfra. Ivar Olsen blir æresmedlem for sin store innsats for medlemmenes trivsel og i den forbindelse må nevnes at han har fått satt igang Mandagsklubben igjen og nytt medlemstilbud med vellykket «Reker og hvitvin fest» i juni.  På hans «vakt» som formann er det også blitt installert heis i Kronprinsensgate 1. På den økonomiske siden har Ivar Olsen tatt betydelige grep for å redusere foreningen- og gårdens kostnader.  Som et synlig tegn på sitt æresmedlem ble han overrakt diplom av styreleder Jan Erik Øverbye.