Bjørg Schinrud

Bjørg Schinrud har forlatt oss. Hun døde 12.oktober på Hospice Høvik,94 år gammel.

Bjørg Schinrud var født i Stamsund og utdannet radiotelegrafist. Hun ble medlem av Oslo Sjømannsforening i 1989 og foreningens første aktive kvinnelig medlem. Bjørg Schinrud gjorde en betydelig innsats som nærmeste medarbeider til Arne Hartmark, forfatter av jubileumsboken i 1996, «Havet- vår arbeidsplass i 150 år».

Som medlem av OSF, var hun valgt sekretær i foreningens Landsforbund, og varamann til Landstyret.

 Vi «sjøfolkene» flest vil nok best huske henne som den eneste kvinne, som ble skipper i Norsk Seilskuteklubb.

 Oslo Sjømannsforening vil huske henne som en flott og kunnskapsrik kvinne.

 

Arne Bjørnerud