Erna Slora

                                              

Det var med sorg vi mottok meldingen om at Erna Slora var gått bort 83 år gammel etter at helsen hadde skrantet litt i de siste par årene.

Erna utdannet seg til radiooffiser og seilte mange år i utenriksfart, før hun forlot sjølivet og stiftet familie, og etter en tid startet hun på en ny karriere i land. Først i Wilh. Wilhelmesen, og senere i Kværner Shipping.  Erna ble med over da Kværner Shipping fusjonerte med Havtor og etter det over til Bergesen d.y. hvor hun ble til hun ble pensjonist. 

Mesteparten av Ernas arbeid i land var som maritim personalkonsulent, en stilling hun utførte med stor dyktighet. Med sin maritime bakgrunn var hun faglig sterk, meget ryddig og  samvittighetsfull  og derfor meget respektert  av alle kollegaer både om bord i skipene og i land.  Vi som jobbet sammen med henne i Havtor- og Bergesentiden vet at det til tider kunne være  temmelig hektiske perioder med å få ”avløsningskabalene” til å gå opp. men Erna hadde til enhver tid full kontroll på sin gruppe skip! Hun ”sto han av” som de sier nord i Norge der hun kom fra.

Til Oslo Sjømannsforening kom Erna i 2001.  Også her markerte hun seg snart som et aktivt medlem med deltakelse i Styret i flere år.  Vi må spesielt huske hennes innsats i foreningens Kulturkomité hvor hun nedla et betydelig arbeid med å etablere foreningens maritime bibliotek. Hun var også ansvarlig for Kulturkomitèens mange vellykkede teateraftener. 

Det er litt uvirkelig at Erna er borte. Hun var en person vi alle trivdes med å være i lag med, så det er veldig trist at Ernas tid nå kom til veis ende.    

Erna Slora vil bli dypt savnet av alle kollegaer og venner i Oslo Sjømannsforening og i Bergesens d.y. Seniorklubb.

 

08.12.2019

Jan Erik Øverbye