Generalforsamlingen avholdes 27.mai 2020

Saksliste.
1. Åpning ved styreleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden iflg. vedtektenes § 16.
3. Valg av møteleder, valg av 4 personer til tellekorps, valg av to       protokollvitner.
4. Opptelling av fremmøte etter § 2 og § 3.
5. Styrets årsberetning og kontrollkomit6ens rapport for 2019.
6. Regnskap for oslo Sjømannsforening og revisors beretning.
7. Styrets budsjettforslag for Oslo Sjømannsforening'
8. Regnskap for Kronprinsens gate 1 og revisors beretning'
9. Styrets budsiettforslag for Kronprinsens gate L'
10. Regnskap for Oslo Sjømannsforenings Stiftelse og revisors beretning'
11. Orienteringer fra Kulturkomiten, OSF Stiftelse, Oslo Maritime Stiftelse og     Norsk Maritimt Museums Venneforening.
12. Forslag fra Styret og medlemmer:
      1. Forslag om salg av Kronprinsens gate 1.
      2. Valg av æresmedlem.
13. Valgkomiteens innstilling.
14.Valg av styreleder [skriftligJ for 202012021. Valg av 1 styremedlem og 1 varamedlem for 2020 / 2022.
15. Valg av Styreleder og 1 styremedlem og varamedlem for OSFs Stiftelse for 2020/2022.
16. Valg av komiter [Valgkomite og Kontrollkomite)
17 . Valg av statsautorisert revisor for 2020 / 2021.
 
Sakspapirer kan hentes på kontoret fra 12. mai i sekretariatets åpningstid.