Middagen 2. september avlyst

Kjære medlemmer!

Styret i Oslo Sjømannsforening har besluttet å avlyse middagen 2. september. Vi mener dette er både fornuftig og riktig med tanke på dagens korona situasjon.

Vi synes dette er både trist og leit, men nødvendig.

Vi følger situasjonen nøye fra uke til uke og håper at vi snart kan møtes til sosialt samvær. Dette er for meg en veldig viktig del, og den gode og hyggelige stemningen vi har på våre spiseaftener savner jeg veldig.

Men denne situasjonen normaliserer seg vel etter hvert så til da, pass godt på dere selv og «stay happy»

 

Oslo, 25. august 2020

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

for Oslo Sjømannsforening

Ivar Olsen

Formann