Vi ønsker alle en God jul og et godt nytt år!

Kjære medlem, 
Vi kan vel nå konstatere at middag og stiftelsesmiddag ikke kan 
gjennomføres. Dette er jeg lei meg for, men' slik ble det i 2020. 
Vi' får heller se fremover - vi savner nok alle det sosiale samvær med 
kamerater og kjente i foreningen, så vi får håpe Erna får rett når hun sier 
at vi må holde ut og at alt blir bra. 
Styret velger å se fremover og har planer om å markere 175-årsjubileet 
ordentlig i 2021. Det blir selvfølgelig middagar på vanlig måte, og 
rekeaften i juni. l tillegg håper jeg vi kan få til en jubileumslunsj med 
led sager i november ( den står ikke i kalenderen). Jubileumsmiddagen i 
desember vil avslutte jubileumsåret, og til denne inviterer vi en del 
gjester. 
Kulturkomiteen har planer om en jubileumstur til Kiel i oktober, eventuelt 
en Norgestur hvis korona hindrer Kiel-tur. Det samme gjelder «harrytur» i 
desember. Jubileumsboken er snart ferdig og vi i bokkomiteen gleder 
oss til å presentere den for dere. 
Som dere ser er det mye å glede seg til, så hold ut! 
Ta godt vare på deg selv og dine nærmeste, så ses vi igjen i 2021.
 
Med vennlig julehilsen fra sekretariat, styret.
 
Ivar Olsen