Generalforsamlingen blir 26.mai

Innkalling til Oslo Sjømannsforenings 175. ordinære Generalforsamting 26. mai 2021 kl. 16.30 i Kronprinsens gate 1.
Dagsorden
1. Åpning ved formannen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden iflg. vedtektenes s 16.
3. Valg av møteleder, valg av 4 personer til tellekorps, valg av to protokollvitner. 4. 4. Opptelling av fremmøte etter § 2 og § 3.
5. Styrets årsberetning og kontrollkomitens rapport for 2020.
6. Regnskap for Oslo Sjømannsforening og revisors beretning.
7. Styrets budsjettforslag for Oslo Sjømannsforening.
8. Regnskap for Gården Kronprinsens gate 1. og revisors beretning.
9. Styrets budsjettforslag for Gården Kronprinsens gate 1.
10.Regnskap for Oslo Sjømannsforenings Stiftelse og revisors beretning.
11.Orienteringer fra Kulturkomiten, OSF Stiftelse, Oslo Maritime Stiftelse og Norsk Maritimt Museums Venneforening.
12.Valgkomiteens innstilling.
13. Valg av styreleder (skriftligJ for 202t/2022. Valg av nestleder og styremedlem    og varamedlem for 202t/ 2023.
14. Valg av styremedlem og varamedlem for OSFs Stiftelse for 202L/2023.

15. Valg av komitéer (Valgkomiten og Kontrollkomiten.)

16. Valg av statsautorisert revisor 2021/2022.

Sakspapirer kan hentes på kontoret etter påske i sekretariatets åpningstid. Vennligst møt opp tidlig på GF for å bli registrert.
Vennlig hilsen
for Oslo Sj ømannsforening
Ivar Olsen (styreleder)