Referater

 

Referater fra styremøter legges ikke ut på internett, men protokollen fra styremøtene fremvises til medlemmer ved oppmøte på sekretariatet.

Sakspapirer ad generalforsamlingen kan hentes på kontoret.

Medlemmer av Oslo Sjømannsforening kan henvende seg til sekretariatet for å avtale tid på tlf:940 99 670.