Styret

 

STYRET I OSLO SJØMANNSFORENING FRA APRIL 2018

Fra venstre: varamedlem Gustav Vig, styremedlem Erna Slora, styreleder Jan Erik Øverbye, styremedlem Helge Moe-Gumø og nestleder Paul Harstad.

Bengt Malm og Lars Kjellerød var ikke tilstede da bildet ble tatt.