Styret

 

 

STYRET I OSLO SJØMANNSFORENING FRA JUNI 2021.

  • Ivar Olsen, leder (gjenvalg)
  • John Vestby, nestleder (ny)
  • Monica Cloetta, styremedlem 
  • Irene Standnes, styremedlem (gjenvalg)
  • Svein Gundersen, styremedlem (ny)
  • Bjørn Richard Gutterud, varamedlem 
  • Johan Middelthon, varamedlem (gjenvalg ) 


Bilde kommer