Maritime linker

 

     


Sjøtmannsforeninger
------------


Sjømannsforeningenes
Landsforbund
---------- 


Brevik Sjømannsforening

  
----------
 
Moss Sjømannsforening
  
----------

Langesund Sjømannsforening
  
----------

Larviks Sjømannsforening
  
----------
  

Åsgårdstrand Sjømannsforening
  
---------- 
 
Drammen Sjømannsforening
  
---------- 
  
Lillesand Sjømannsforening

---------- 
  
Grimstad Sjømannsforening
---------- 
 
Lofoten Sjømannsforening
  
---------- 
 
Tønsberg Sjømannsforening
  
=============


MEDIA
------------- 
  

Havneavisen 
---------- 
  

TradeWinds
---------- 
  
Skipsrevyen
---------- 
  
Norsk Skipsfart
----------


Organisasjoner
Direktorater

-------------
  
  

Norges Rederiforbund
----------

Nordisk Navigasjonsforum
----------

Norsk Losforbund
----------

De Sjøkyndiges forbund
----------

Det norske maskinistforbund
----------

Oslo Maskinistforening
----------

Norsk Sjøoffisersforbund
----------

Kystverket
----------

Norsk Havneforbund
----------
Sjøfartsdirektoratet
----------

Sjøkartverket
----------

Maritimt Forum

----------

Redningsselskapet
----------

Pensjonstrygden for sjømenn 
----------

Norsk Sjømannsforbund 
----------

NIS-NOR 
---------- 
Sjømannskirken

---------- 
Oslo maritime stiftelse

 


Maritime sider
Sjøfartshistorie
 
-------------

 
Norsk Maritimt Museum
---------- 

Oslo havn
---------- 
 Maritimstart
---------- 

---------- 

Lardex Group

---------- 
 
Nautisk Forlag
=============


Rederier
-------------


Torvald Klaveness
----------
 
Barber International
----------

Color Line 
----------

Fred Olsen
----------

DFDS
----------

Leif Høegh
----------

Royal Caribbean
----------

BW Gas 
BW Offshore
----------

Shippingfacts
----------

DNV Norge
----------
www.ikkeforalle.no
----------