Maritime linker

 SJØHISTORIE.NO

Sjøhistorisk database er et nettsted som fører et sjøhistorisk register over skip, rederier og sjøfolk fra hele Norge.
Lillesand sjømannsforening tok initiativ til registeret som har utviklet seg til å bli et samarbeidsprosjekt mellom flere sjømannsforeninger i Sør-Norge. Nettstedet legger ut tekst og bilder om norsk sjøfartshistorie og bygger på et omfattende kildemateriale.
 
Det er og lagt inn en linker til andre som kan være av interesse.

https://www.sjohistorie.no/no

https://www.krigsseilerregisteret.no/no

https://www.oslohavn.no/

https://www.norsklos.no/

https://www.kartverket.no/

https://marmuseum.no/

https://nsof.no/ 

https://www.oslomf.no/

https://www.sjomannsforbundet.no/no 

https://www.dnmf.no/

https://www.ssb.no/handelsfl/

http://www.skipsmagasinet.no/forsiden/norske-rederi/