Loggboken

 

I 1979 gikk Sjømannsforeningenes Landsforbund ut med en henvendelse til alle sjømannsforeninger i Norge der de ble oppfordret  til å lageen loggbok hvor

medlemmene skrev ned noen av sine opplevelser. Målet var å bevare historier fra sjølivet til  etterslekten.

Ideen med boken er hentet fra Horten Sjømannsforening hvor medlemmene i mange år har ydet historier til foreningens loggbok. Her nevnes det i forordet at «historiene bør som regel ikke overstige 5- 600 ord og  det er episoder/enkeltopplevelser boken er ute etter, ikke medlemmets hele levnet til sjøs»

Oslo sjømannsforening tok «hintet» fra Landsforeningen og det ble en loggbok. Dagens kulturkomite mener at foreningen bør gjøre bokens fortellinger kjent for flere av medlemmene og redaktøren vil i løpet av 2015 legge ut historiene på nettsiden.  

Olaf Bjørnstad fikk æren av å være første mann ut  og han forteller her om den spesielle juleturen i 1953 med Stavangerfjord. Arthur Tidemann kom ut som nummer 2 og nå er historiene til Fredrik Arctander sine historier her.

Klikk på linken øverst til høyre på siden.