Min historie

JULETUREN MED STAVANGERFJORD I 1953                                                                            

av Olaf Bjørnstad

Jeg takker for den ære om er blitt meg tildelt ved å innlede denne Oslo Sjømannsforenings loggbok.

I mine nesten halvt hundre år til sjøs, fra seilskutene til linje og cruisefarten har det vært mange opplevelser både gode og til dels meget kritiske, men det har sikkert bidratt meg en lang rekke erfaringer som en sjømann må gjennom for å bli en dyktig sjøens mann. Det var mye hardt slit i ungdommen på seilskutene, men senere også mange rike opplevelser på cruise jorden rundt.

Minnes juleturen 1953 med Stavangerfjord som den mest kritiske og krevende som jeg har hatt. Vi seilte fra New York den 4. med 960 passasjerer og et mannskap på 360. Den 8. kl 07:10 ca. 200 n.m. syd om Cape Race hadde vi full storm til orkan med høy sjø. Da førte et kraftig slag akter brudd av rorpinnen så selve roret slo fra borde til borde mot propellen. Dette skjedde hele dagen helt frem til kl 20:00 da roret forsvant og alt ble stille. Etter å ha ridd stormen av 9-10/12 kunne jeg fortsette hjemturen de 2050 n.m. til Oslo hvor jeg dokket den 17/12 kl.2100. Havneområdet var tettpakket av folk som ville ønske Stavangerfjord vel hjemme. Jeg og maskinmesteren Danielsen ble meddelt at vi skulle møte på slottet kl 11:00 neste dag. Kong Haakon tok imot oss og ville få høre om reisens forløp. Han takket for at vi hadde lykkes med å få skipet og alle om bord vel i havn og påskjønnet bragden med utnevnelsen til Kommandør av St. Olavs Orden til meg og ridder til maskinmesteren.

Jeg er takknemlig for alt hva sjøen gav av erfaringer og rike minner. En stor dag fikk jeg i 1945 da jeg på vegne av den norske marine overtok Oslo Havn fra den tyske Hafen capitan hvoretter jeg overtok stillingen som sjømilitær havnesjef. Hjertelig takk for oppdraget.

Fra jeg sluttet i NAL i 1960 hadde jeg 8 år som generalsekretær, det var 8 gode år i en for sjøens folk givende jovale.  Hjertelig takk.

Oslo 10/5.  1980

Olaf Bjørnstad (sign)                                                                   

 PS. Dette er direkte avskrift fra loggboken som  kaptein Bjørnstad skrev ned for hånd. 

Hentet fra Store Norske Leksikon om Kaptein Bjørnstad:

Olaf Bjørnstad, født i Oslo, norsk skipsfører; ansatt i Den Norske Amerikalinje 1921. Havnekommandant i Oslo 1955; fører av Ranenfjord 1946, av Stavangerfjord 1949, av Oslofjord 1955, av Bergensfjord 1956–60. Generalsekretær i Redningsselskapet 1961–68.