Selskapslokalene

i Oslo Sjømannsforening (OSF) er i dag utleid.

TRYKK PÅ LINK UNDER FOR EGEN HJEMSIDE:

http://www.selskapslokaler-osf.no/adigital.html