Historikk

HISTORISK OVERSIKT OVER 
OSLO SJØMANNSFORENINGS VELFERDSFOND OG LEGATER

 

(Vedtatt på Generalforsamling 16/12-1983 med endringer 21/12-1984 og 24/3-1999)

 

Oslo Sjømannsforenings Velferdsfond er en sammenslåing 
av Oslo Sjømannsforenings understøttelsesfond stiftet 
19. desember 1912, og Oslo Sjømannsforenings velferdsfond 
opprettet i 1933. Disse to fondene ble på Generalforsamlingen 
16. desember 1983 besluttet overført til ett fond. 
  
Blant de større donatorer til fondene var skipsreder 
Edv. Hannevig og skipsfører Aksel Marentius Kristoffersen.

 

VELFERDSFONDETS STATUTTER

 

1 
Fondets formål er å møte slike utgifter som er 
nødvendig for å opprettholde foreningens anseelse.


Statuttene for Oslo Sjømannsforenings legater gjelder 
også for Oslo Sjømannsforenings Velferdsfond 
(Paragrafene 2 til 6).

3 
Velferdsfondet er underlagt registrering og revisjon 
i henhold til Stiftelseslovens bestemmelser.

 


"Oslo Sjømannsforening legater" er legater som 
Oslo Sjømannsforening har bestyrt,og har følgende navn:


- Handelsborger A.W. Cristensen legat opprettet 8/11-1884. 
- Darre Mashmanns legat opprettet 17/6-1874. 
- Grosserer, fhv. skibsfører Bernhard A. Ellingsen og hustru 
  Hanna født Gunderøes legat opprettet 8/12-1914. 
- Agent August Luis Nicolay Withs legat opprettet 1917. 
- Enevold Andersen og hustrus legat opprettet 31/1-1907. 
- Grosserer Narve Ellingsen og hustru Borghild 
  født Haagestads legat opprettet 24/3-1928 
- Skipsfører Edvin Jensen og hustru Amalies legat. 
  Oslo Sjømannsforening overtok bestyrelsen av legatet i 1912. 
- Skibsreder N.D. Bjørnstads legat opprettet juni 1923. 
- Skibsfører Tønnes Andreas Lies legat opprettet 1945. 
- Ingeniørkaptein C.C.C. Lund og hustru Otilie født Foyns legat 
  opprettet 17/5-1918 av skipsreder Erling Lund og frue. 
- Adolf Jensen og hustru Elise Charlotte Sophie Christiane født 
  Palludans legater opprettet h.h.v. 25/7-1884 og 11/2-1905. 
- J.G. Salvesens legat opprettet 5/2-1934. 
- Kontorchef P. Hounts legat opprettet 25/10-1883


Disse legatene ble på Generalforsamling 24. mars 1999 
besluttet slått sammen til "Oslo Sjømannsforenings Legater". 
 

Fondene og legatene inngår nå i 
Oslo Sjømannsforenings Stiftelse