OSF Stiftelse

HISTORIKK       VEDTEKTER        SØKNADSKJEMA

Tidligere Oslo Sjømannsforenings legater og velferdsfond som Oslo Sjømannsforening har bestyrt, er slått sammen til "Oslo Sjømannsforenings Stiftelse". Omfatter også tidligere "Oslo Sjømannsforenings understøttelsesfond" og "Oslo Sjømannsforenings velferdsfond.".

Oslo Sjømannsforening er også representert i styret for »Oslo Maritime Stiftelse»

Opplysninger om Stiftelsen, vedtekter og søknadsskjema finner du i linkene over.

Stiftelsen har eget styre fra 2018: 

Styret i dag består av:

  • Marion Carlmar (leder)
  • Harald Eriksen (medlem)
  • Helge Moe Gumø (medlem)
  • Solveig Johnsen (vara)