Om oss

 

Oslo Sjømannsforening
Kronprinsensgate 1,
0251 Oslo

Foreningsaktiviteter

  • Et møtested for sjøfartsinteresserte
  • Medlemsmøter med foredrag
  • Middager i maritim atmosfære
  • Minnerike bussturer og reiser
  • Båtturer med kulturelle innslag
  • Sosialt samvær med dans
  • Bibliotek med maritim litteratur
  • "Open house" hver 17. mai kl 11 - 15

 

OSLO SJØMANNSFORENING - ET SAMLINGSSTED FOR MARITIMT INTERESSERTE

Oslo Sjømannsforening har til formål å knytte skipsoffiserer fra handelsflåten og sjøforsvaret og andre sjøfartsinteresserte bedre sammen, gi dem anledning til å bistå hverandre med råd og dåd og til å virke for alt som kan tjene sjømannsstandens og sjøfartens interesser. Foreningen skal virke for å bevare og utbre kjennskap til vår maritime kultur og sjøfartshistorie.

Foreningen arrangerer jevnlig turer og medlemsmøter med foredrag om aktuelle temaer, servering av middag, dans med mere.

Alle som er eller har vært skipsoffiserer om bord i handelsfartøyer eller sjøforsvarets fartøyer kan bli medlem av foreningen. Også andre sjøfartsinteresserte som er eller har vært knyttet til virke eller interesser i forbindelse med skipsfart kan opptas som medlemmer. Oslo Sjømannsforening holder til i eget hus i Kronprinsens gate 1 (bak Utenriksdepartementet). Gårdens leiligheter er gjort om og leid ut til kontorer. I underetasjen er det medlemslokaler med festsal og salonger hvor det drives selskapslokaler som har opparbeidet seg et rennome som et av byens beste og mest populære. Selskapslokalene som drives av Aziz Hafs egner seg for alle typer selskaper, konferanser, kurs etc.