Sekretariatet

Kontortid:

Mandag til torsdag  kl 10:00 -14:00

tlf: 940 99 670.

E-mail: post@oslo-sjomannsforening.no 


 

Opplysninger om arrangementer i foreningen kan du finne mer om i kalenderen vår.

Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler:

Aziz Hafs
Tlf. 456 03 426
E-post: azhafs@gmail.com                       

Adresse: Kronprinsensgate 1, 0251 Oslo