Sekretariatet

OSF har 2 ansatte i deltidsstillinger.

 

Arne Loland er ansatt som sekretær og gårdsbestyrer i OSF. Han er å treffe på kontoret mandag, tirsdag og torsdag mellom 10 og 14. Arne rapporter direkte til styret.

 

 Asta Austlid er ansatt som regnskapsmedarbeider og har ansvaret for alt regnskapsarbeid i OSF og Kronprinsensgate 1. Hun har kontortid mandag mellom 10 og 14. Asta rapporterer direkte til styret.

I kontortiden treffes de på telefon: 940 99 670. Utenfor kontortid bruk sms eller e-post: