Medlemskap

  

Foreningens formål

Oslo Sjømannsforening, stiftet 19. desember 1846, har til formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden og andre sjøfartsinteresserte bedre sammen, gi dem anledning til å bistå hverandre med råd og dåd og til å virke for alt som kan tjene sjømannsstandens og sjøfartens interesser.

Foreningen skal virke for å bevare og utbre kjennskap til vår maritime kultur og sjøfartshistorie.

 

Opptak av personer med fartstid som offiserer i handelsflåten eller sjøforsvaret.

Alle som er eller har vært offiser om bord i handelsfartøyer, og alle som er eller har vært offiser i Sjøforsvaret, kan bli medlemmer av foreningen. Søknad innsendes på skjema her og må være påført anbefaling av ett medlem. 

Søknaden avgjøres i styremøte med alminnelig stemmeflertall.

 

Opptak av andre sjøfartsinteresserte.

Som medlem kan også opptas andre sjøfartsinteresserte som er, eller har vært, knyttet til virke eller interesser i forbindelse med skipsfart. Søknad innsendes på spesielt skjema og må være påført anbefaling av ett medlem som har bakgrunn som offiser i enten handelsflåten eller Sjøforsvaret.

Søknaden avgjøres i styremøte med alminnelig stemmeflertall.

Opptak av nytt medlem refereres i medlemsmøte.

 Last ned søknadsskjema her