Valgkomiten

består av siste Styreleder og 2 medlemmer valgt på Generalforsamling. Sekretæren deltar i komitéens møter, men uten stemmerett. De valgte medlemmer utnevnes for 2 år. Gjenvalg kan finne sted én gang. Komiteen velger selv sin leder. 

Valgkomitéen fremmer forslag på formann, styre- og varamedlemmer, og på medlemmer av kontroll- og valgkomitéene.

Medlemmer av valgkomiteen er:

  • Per Morten Alvenes
  • Turid Kjelsvik
  • Gunnar Johansen