Min historie

LOGGBOK FRA KAPT. ARTHUR TIDEMANN.

Jeg reiste til sjøs i 1903. Mine første år til sjøs var med seilskuter ca. 2 ½ år. Med seilskuten «Sigrid» forliste vi i N.Atlanteren i mars og det så dårlig ut til at vi skulle bli reddet, idet vi lå 11 døgn på vraket før vi ble tatt opp av en engelsk fisker og kom inn til Shetlandsøyene.

Jeg tok styrmannseksamen i 1907 og reiste ut som matros med s/s «Tabor» tilhørende W.W. Efter 4 md`s tjeneste ble jeg forfremmet til 3. styrmann og deretter ble jeg forfremmet til 2. styrmann i 2 år og så reiste jeg hjem og tok skippereksamen og tjenestegjorde i marinen. I 1912 reiste jeg til Shanghai for å overta stillingen som 2. styrmann ombord i «Tungus» tilh. W.W. Efter 10 md`s tjeneste avanserte jeg til 1. styrmann og efter 5 år avanserte jeg til kaptein på «Tungus». Efter sammenhengende 9 ½ års tjeneste om bord i «Tungus» ble båten solgt og jeg reiste hjem. Efter en kort ferie førte jeg s/s «Sark» i 6 md. til den ble solgt.

Efter å ha fulgt med nybyggingen av m/s «Turtugas» i Hamburg, førte jeg den i 4 år, deretter ettersyn i Rouen av m/s «Toronto» og den førte jeg i 2 år til jeg ble ansatt som skipsinspektør ved W.W. kontor.

Fra 1933 har jeg vært medlem av Oslo Sjømannsforening, styremedlem fra 1937-1944, formann 1944 og 1945 og formann i Landsforbundet 1967 og 1968.

Jeg fratrådte min stilling hos W.W. desember 1958, 70 år gammel efter 52 års tjeneste i firmaet.

Under min styrmannstid i 1917 reddet jeg 14 mann i Atlanteren fra forlis, bark «Hedvig» av Oslo, da fikk jeg medaljen for «Ædel Daad» i sølv av Hans Majestet Kongen. Senere har jeg fått Kongens Fortjenestemedalje i gull i 1958. (Kong Olav)

Til like har jeg i 1968 fått æren av å bli æresmedlem i Oslo Sjømannsforening.

Arthur Tidemann.

 

PS. Jeg har skrevet dette av etter håndskrevet notat fra Tidemann.