Kalender

Foredrag / Medlemsmøte

Dato: 22.01.2020 18:00:00
Detaljer:

 

GLEDELIG NYHET.

Vi har klart å få tak i foredragsholder, så møtet blir som annonsert på kalender og «Blåkort».

Bård Kolltveit har takket ja til å holde foredrag om «Eventyret om norsk cruisefart» onsdag 22. januar.

 

"LEX NYGAARDSVOLD" utgår inntil videre.

Elisabeth Wille kommer og holder et foredrag om *Lex Nygaardsvold* også kalt bigamiloven. Loven, som ble vedtatt av regjeringen i London i 1942, gjorde det mulig for nordmenn utenfor Norge å skilles uten at ektefelle i Norge ble informert eller forespurt. Loven ble opphevet i september 1946.

Vi minner om at det er adgang for alle, også ikke-medlemmer, på våre foredrag og tror at dette emnet også kan interessere våre ledsagere.

Foredragene begynner kl. 18.00. Middag fra kl. 17.00 som må bestilles hos Aziz Hafs senest dagen før på tlf. 456 03 426

 

Medlemsmøtet straks etter foredraget