Generalforsamlingen 2021

Oslo Sjømannsforenings 175. ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 27.05.2021. Det ble registrert 34 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2020 og styrets budsjetter for 2021 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Ivar Olsen, leder (gjenvalg)
  • John Vestby, nestleder (ny)
  • Monica Cloetta, styremedlem
  • Irene Standnes, styremedlem (gjenvalg)
  • Svein Gundersen, styremedlem (ny)
  • Bjørn Richard Gutterud, varamedlem 
  • Johan Middelthon, varamedlem (gjenvalg )

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen, valgkomiteen og OSF Stiftelse. Ivar Olsen takket for tilliten og for godt samarbeid i styret og til alle de medlemmer som frivillig gjør en innsats i foreningen. Christian L`orange roste Ivar Olsen for hans innsats i foreningen og overrekte blomster på vegne av seg og Øyvind Holm. De er begge tidligere formenn og "nestorer" i foreningen. På grunn av corona restriksjoner ble det ingen matservering denne dagen.