Norsk Maritimt Museum

 Lansering av "Mennesket og havet" 2019
Vi inviterer til lansering av museets egen årbok
!

9. oktober 2019 14.00
Program under lanseringen
Velkommen og introduksjon

Artikkelpresentasjoner ved
-Kari Telste: Skipper Nordberg og Napoleonskrigen
-Espen Wæhle: Kolonialismens dampende flodfartøy i Kongostaten

Kaffe og wienerbrød

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Mennesket og havet er det viktigste forumet for presentasjon av kulturhistorisk forskning i Norge innenfor fagområdene maritim arkeologi, etnologi og historie. Boka inneholder både vitenskapelige og mer populariserte artikler. Alle er skrevet for et allment sjøfartshistorisk publikum.

Denne utgaven av Mennesket og havet inneholder blant annet flere bidrag om internasjonal og transnasjonal maritim historie. Artiklene handler om store verdenshistoriske begivenheter, slik som kolonialiseringen av Kongo, Napoleonskrigene og den russisk-japanske krig. Maritim virksomhet har ført mennesker og fartøyer til verdensbegivenhetene, og boka forteller om hvordan dette har påvirket livet og skjebnen til noen av dem.

Se her for innholdsfortegnelsen i årboken Mennesket og havet
Butikk02.jpg
Museumsbutikken
Mennesket og havet er til salgs i museumsbutikken FOB etter lanseringen!