Christian L'orange - En frivillig utenom det vanlige

Tvillingbrødrene Johan og Christian ble født 19, juni 1932. Vår Christian fylte derfor 90 år for ikke mange dagene siden. Denne rundingsbøyen markerte VenneforeningensBarneverkstedgruppe med kake og sang.

Christian har skrevet mang en artikkel i tidligere utgaver av Utkikken, men vi vil her som enmarkering gjengi noe som andre har skrevet om ham og hans bror, som til fulle viser hvilken ballast han har for sitt frivillige arbeid for Maritimt Museum og andre organisasjoner han har vært medlem av og ledet, som Oslo Sjømannsforening.79994261-3D69-4562-A0D2-98EDFA29288A.jpeg

Fotografiet av Christian her, er et utsnitt av midtsidebildet etter Venneforeningens tur til Isle of ManEngland og Liverpool utenfor Merseyside Maritime Museum i 2016. Tiden går, men Christian er den samme: blid, omsorgsfull, kunnskaps- og initiativrik, sier-i-fra, kunstnerisk og allsidig, likandes stå-på-gutt og høyt respektert leder!

Faksimilen fra 1948 er ikke lett å lese, derfor gjengir vi historien her. Noen hadde tipset avisene og journalist OLD skrev om saken. Det var nok ikke i Aftenposten, siden red. ikke fikk treff i deres meget gode arkiv. Det var nok i sin tids Norges Handels og Sjøfartstidene, nå Dagens Næringsliv? (Helge kanskje tydeliggjort med en svak bunnfarge?)Under et noe grovrastret foto av «Den levende modell» skriver avisen:

 D634C2C4-4D5A-4A12-97CE-F8CF3B9E3B01.jpeg

For en herlig historie

Johan og Christian bygget modellen etter å ha vært til sjøs med Fred. Olsen-båten M/S San Andres (1921) i Middelhavet i tiden 13. juni 1948 til 3. september 1948 – 16 år gamle. De var kanskje ikke alene (?) som sjøens gutter den gang på Riis realskole, Oslo (som passende nok har mottoet: Semper Excelsior ? alltid videre). 

Under headingen Oslo, Havnenytt skrev Aftenposten 11. november 1948

200 kasser bomullsgarn, litt mandler samt soda, kork og elektriske materiell har kommet til Oslo med «Bandeirante» fra Portugal. Og fortsetter: Litt druer, 5000 sekker salt samt dameundertøy (sic) og linoleum er kommet med «Jelø» fra Rotterdam. Med «Bali» fra Newcastle kom tråd, elektriske kabler, tinn, glasskolber, skruer og muttere, og med «Bjørgvin» kom 300 bunter tørrfisk. «Marvel» losser koks fra Storbritannia.

Avisen sier heller ikke om lossingen ble utført med skipenes bommer eller med havnens kraner, som Christian ville påpekt, om han hadde ført denne pennen.

NB/PS/Tips: Aftenpostens arkivsøkemotorer/skanning er ikke alltid godt nok «vasket» og søkeordene derfor tolket feil. M/S Bandeirante, kan også søkes opp som Bandelrante.

Tidligere bryggearbeider: Trond A. Svensson