Generalforsamlingen 2020

Oslo Sjømannsforenings 174. ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 27.05.2020. Det ble registrert 39 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2019 og styrets budsjetter for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Ivar Olsen, leder (ny)
  • Willy Ottesen, nestleder
  • Monica Cloetta, styremedlem (ny)
  • Irene Standnes, styremedlem
  • John Vestby, styremedlem
  • Bjørn Richard Gutterud, varamedlem (ny)
  • Johan Middelthon, varamedlem

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen, valgkomiteen og OSF Stiftelse. Avtroppende leder Paul Harstad, takket i sin tale for et godt samarbeid i styret og til alle de medlemmer som frivillig gjør en innsats i foreningen. Jan Erik Øverbye ble utnevnt til æresmedlem.(se egen artikkel.)

På grunn av koronaepedemien ble ingen matservering denne dagen.