Hilsen fra Styret

Kjære medlemmer av Oslo Sjømannsforening

 Vi nærmer oss begynnelsen på et nytt år og i den anledning sender vi ut neste års kalender og blått kort.

Vi holder stø kurs med våre månedlige middager og arrangementer/turer som vår kulturkomite iherdig har lagt mye arbeid bak,

I 2021 feirer foreningen sitt 175 årsjubileum og i den anledning vil foreningen utgi en jubileumsbok forfattet av Bård Kolltveit.

En del nødvendige utbedringer og brannsikringstiltak har blitt gjennomført, men økonomien er god.

Så ønsker foreningens styre alle medlemmer en god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

 Oslo Sjømannsforening, des. 2019

 Paul Harstad/ Styreleder.