Sommerfest i OSF

Oslo Siømannsforening inviterer til Sommerfest
OSF har fått flere forespørsler fra medlemmene om vi ikke kunne forsøke å
få til et arrangement i sommersesongen da vi normalt ikke har aktiviteter
etter "Åpent hus" 17. mai, og frem til vi starter opp igjen med spiseaften i
september. Dette har vi tatt til etterretning som det heter, så vi har gleden
av å kunne invitere medlemmene med eller uten ledsager til:
Sommerfest i OSF onsdag 6. iuni kl. 17 ,O0
Det blir servert reker med vanlig tilbehør, dessert og kaffe. Vi følger samme
opplegg som på en vanlig spiseaften med hensyn til priser, dvs kr,220,- + +
for mat inklusiv 2 drikke (øl,vin, min.vannJ, og ellers kr 50,- pr. drikke.
Spis så mye reker dere vil!
Baren vil være åpen fra k1.15.00. Av praktiske grunner vil vi anmode
deltagerne om at man kjøper bonger å kr. 50,- ved kjøp av ekstra drikke.
Påmeldingsfrist torsdag 31. mai innen kl. 12.00
Vi håper på god oppslutning om arrangemente! og ser fram til en hyggelig
sammenkomst den 6. juni!
Vennlig hilsen
for Oslo Sjømannsforening
jan Erik Øverbye