Fra Krigsseilerregisteret

Nå vet vi hvem krigsseilerne egentlig var
I årene 1940-45 seilte flere tusen sjøfolk for den norske uteflåten – og var det største norske bidraget til alliert seier under den andre verdenskrig. Frem til nå har mange av krigsseilerne vært navnløse, men nå har Krigsseilerregisteret kartlagt hvem disse var - og viser blant annet at både antallet kvinner og utenlandske statsborgere er høyere enn tidligere antatt.
Fredag 24. september markerer Norsk senter for krigsseilerhistorie at en systematisk registrering av de norske og utenlandske krigsseilerne som seilte i Nortraship 1940-1945 er ferdig.

- Vi vil imidlertid fortsette å dokumentere krigsseilernes historie og jobber også med å registrere de mange tusen som seilte i Marinen og i hjemmeflåten under andre verdenskrig. Men nå er vi i mål med Nortraship, sier Simen Zernichow, historiker med det daglige ansvaret for Krigsseilerregisteret.

Registeret ble etablert i 2016 og per i dag inneholder det totalt 68.125 sjøfolk. Kildene som er benyttet er i hovedsak ca. én million dokumenter ved Riksarkivet og mannskapslister fra ca. 500 sjøforklaringer.

- Dette er definitivt en milepæl i dokumentasjonen av krigsseilernes historie, sier Bjørn Tore Rosendahl, historiker og faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie. - Det gir oss en økt forståelse av hvem krigsseilerne egentlig var. Samtidig er det en viktig anerkjennelse til krigsseilerne og deres familier - og det gir også norske og internasjonale historikere et nytt og unikt verktøy i videre arbeid med denne delen av norsk historie, sier Rosendahl.

Mange utenlandske sjøfolk
30 000 norske sjøfolk seilte i den norske uteflåten, Nortraship i årene 1940-45. Klart flest av disse kom fra «hvalfangstfylket» Vestfold, samt Hordaland og Rogaland. I tillegg var det også omtrent like mange utenlandske statsborgere som seilte i uteflåten.

- Det er et overraskende høyt tall. De utenlandske var kortere tid om bord på de norske skipene, så de utgjorde ikke mer enn 25 prosent på det meste. På begynnelsen av krigen var kinesere den største gruppen, men utover krigen var det britene som utgjorde den klart største ikke-norske nasjonaliteten. Vi har registrert mer enn 13.000 briter som seilte for Norge, hvorav hundrevis av unge tenåringsgutter ned i 14-års alderen, sier Rosendahl.

Flere kvinner enn tidligere antatt
Dokumentasjonsarbeidet viser at det var betydelige flere kvinner som seilte i Nortraship enn man tidligere har antatt. Til sammen er 350 kvinner registrert, hvorav 126 norske. Fylket med flest kvinner som seilte var Oslo. Blant de utenlandske kvinnene var de fleste fra USA, men det var også mange kvinner fra Storbritannia, Island og Canada.

- USA og Storbritannia ønsket ikke kvinner om bord på handelsskipene under krigen, så dermed ble norske skip en mulighet for kvinner fra disse landene som ønsket å gjøre en innsats, sier Rosendahl.
Fakta:
Krigsseilerregisteret drives av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i samarbeid med Lillesand sjømannsforening, andre sjømannsforeninger og frivillige. Samlerhuset Norge, Hans Herman Horns Stiftelse og andre støttespillere bidro til opprettelsen av registeret, mens Kunnskapsdepartementet i dag finansierer driften.