Stiftelsesmiddagen 2017

Kjære medlemmer

 Vi gratulerer oss selv med dagen.

 171 år dere og fortsatt still gooing, det er respektabelt. Hvor strong vi er, kan sikkert diskuteres, men en ting er udiskutabelt. Medlemmene i denne forening har gjennom alle disse 171 år støttet opp om foreningen og bidratt til at den også i 2017 er en forening med sitt maritime preg og en hyggelig møteplass hvor medlemmene føler seg tilpass.

 Når vi leser historien om Oslo Sjømannsforening så ser vi at det har vært mange interne sjøslag opp gjennom årene, og sterk strid om forskjellige saker. Men foreningen har alltid kommet seg gjennom uværet og fortsatt videre på stø kurs.

 Vi må ha lov til å være litt nostalgiske på en dag som denne.  Det er en fantastisk utvikling som har funnet sted i vårt samfunn siden denne forening ble stiftet. På stiftelsesdagen i 1846 var det seilskutene som råde grunnen. I dag leser vi om utvikling av ubemannede skip. Det er sannelig ingen god nyhet hvis man tenker på medlemsrekrutteringen til denne forening.

 Vi skal ikke mere enn ca 50 år tilbake i tid da hadde vi et mannskap på 42 personer på et 10.000 tonns stykkgodsskip. 1950-60 og delvis 70 årene var norsk skipsfarts gullalder. Vi husker at det var vel nesten ikke en havn vi kom inn til på denne kloden, hvor det ikke lå et eller flere skip med et norsk flagg i hekken.

Det var et vakkert syn og det var en vakker tid. Jeg tar meg en frihet til å lese et lite dikt av Jakob Sande som beskriver litt om sjømann i tidligere tider.:

Daniel Danielsen………….

Så sent som ved tusenårsskiftet, da jeg sist var formann i OSF, hadde Oslo Sjømannsforening ca. 600 medlemmer. I dag har vi litt under 400 medlemmer, og det er bra. Vi kjenner alle til utviklingen i vår maritime næring, omskiftningene kommer ofte og de kommer fort. Og som med alt annet, det lar seg ikke gjøre å skru klokken tilbake.

 Vår oppgave i Oslo Sjømannsforening er å tilpasse vår aktivitet og våre gjøremål til medlemmenes beste. Vi har en eiendom Kronprinsengt 1 som skal vedlikeholdes og ivaretas på en god måte og så må heller ikke glemme å ta vare på foreningens historie.

 Vi har nå fått på plass et galleri med bilder av alle foreningens formenn og æresmedlemmer fra stiftelsen i 1846. Samtlige er nå kommet på veggen oppe i styrerommet, det forteller en del av historien til denne forening. De som har interesse må gjerne ta en tur opp å se. Vi har også et bibliotek som er til medlemmenes benyttelse. Der er det mulig å sitte og lese og ta en kopp kaffe, eller låne med bøker hjem.  Åpent mellom 10.00 og 14.00. Benytt dere av tilbudet de som kan.

 Historien til OSF er nedtegnet i bind frem til 1996. Nå er det vår oppgave og få de siste 25 år, 1996 – 2021 i bokform. Dette arbeidet vil vi kanskje starte opp med i kommende år, vi skal bruke god tid slik at produktet blir bra.

 En forening blir hva medlemmene gjør den til, deltakelse på arrangementene og innspill til styret om nye tiltak og nye ideer er viktig for å vitalisere foreningen. Nøkkelen er å tilpasse tilbudene slik at de møter medlemmenes forventninger. Det skal være både interessant og hyggelig å være medlem av Oslo Sjømannsforening- Det må vi skape sammen.

 Vi skåler for Oslo Sjømannsforening og ønsker den mange, mange gode år.

 Skål!