Kjære medlemmer

Kjære medlemmer av Oslo Sjømannsforening

Tidens ur går ubønnhørlig videre uten stans, og snart skriver vi 2018.

Vi hadde en fin markering av foreningens 170 års bursdag på Stiftelsesmiddagen i fjor, om fire år skal foreningen markere sitt 175 års jubileum. Oslo Sjømannsforening har vært flink til å ta vare på sin historie. I flere bøker er vår historie beskrevet frem til 150 års jubileumeet i 1996. I året som kommer vil styret ta fatt på arbeide med å få beskrevet perioden 1996 til 2021. Det må være vårt mål at den boken er ferdig til 175 års bursdagen i 2021. Dette er vår nære historie. Vi har våre protokoller og referater og noen har god hukommelse, men dersom medlemmer sitter på materiell, historier som kan ha verdi for dette arbeidet er det fint om dere tar kontakt med styret.

Året 2017 har forløpt greit slik styret vurderer det.  De planlagte vedlikeholdsarbeider er utført og leieinntektene har vært stabile. På grunn av rehabilitering av bygget ved siden av har det vært mye bråk, men våre leietagere har stort sett tatt det fint.

Oppslutningen på våre arrangementer har vært noe variert. God oppslutning på middagene, ikke like bra på medlemsmøtene med foredrag. God oppslutning om de turene som har blitt arrangert, dog ble en tur avlyst på grunn av liten påmelding. Oslo Sjømannsforening er en tradisjonsbærer, men styret er åpne for nye ideer og forslag om aktiviteter dere savner eller ønsker. Det er bare å ta kontakt.

Nå ved årets slutt vil styret og sekretariat takke komitemedlemmer og alle som har bidratt til foreningens beste for hyggelig og godt samarbeid.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen

Oslo Sjømannsforening

Reidar Skotgård

Formann