Generalforsamlingen 2018

Oslo Sjømannsforenings 172. ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 25.04.2018. Det ble registrert 34 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2017 og styrets budsjetter for 2018 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Jan Erik Øverbye, leder (ny)
  • Paul Harstad, nestleder (ny)
  • Helge Moe-Gumø, styremedlem (ny)
  • Erna Slora, styremedlem
  • Lars Kjellerød, styremedlem 
  • Gustav Vig, varamedlem 
  • Bengt Malm, varamedlem 

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen og valgkomiteen. Som vanlig ble det servert stormsuppe etter generalforsamlingen og avtroppende leder. som ikke ønsket gjenvalg, takket i talen sin for et godt samarbeid i styret og til alle de medlemmer som frivillig gjør en innsats i foreningen.