Jan Erik Øverbye utnevnt til æresmedlem

Jan Erik Øverbye er utdannet navigatør og de siste 35 år som yrkesaktiv var han martim personalsjef. Han ble medlem i Oslo Sjømannsforening i 1975 og har i alle år siden vært en av de som har stilt opp når det gjelder.

Han bidro til å gjennopprette kulturkomiteen i 2003 og var formann de 5 første årene. Videre var han med på å opprette OSF sitt bibliotek med innredning og innsamling/registrering av bøker. Han var også en av intiativtagerne til OSF sitt kontrollsystem og kontrollkomite, som kom på plass i 2005. I 2019 laget han et fotogalleri av profilerte skip med tilknytning til OSF medlemmer.

Jan Erik Øverbye var medlem i styret fra 2001 til 2006 og fra 2017 til 2019, hvorav det siste året som formann.

Vi gratulerer Jan Erik Øverbye som et fortjent og verdig medlem i foreningens "æresklubb".