Informasjon fra formannen

Kjære medlem!

Takk til dere som har svart på forespørsel.
Resultatet ble at av 91 svar, svarte 39 nei og 52 ja.

Dette viser at det er delte meninger blant medlemmene. Dessverre er smitten økende i skrivende stund, men avgjørelsen om neste middag 7. oktober blir tatt av styret 30. september.

Uavhengig av middager, så avholder vi styremøter når dette er nødvendig.

Så her kommer litt info:

Vi har den siste tiden hatt noen utfordringer i forhold til leietakernes evne til å betale husleie. Noen av dem er hardt rammet av corona. Styret er informert, og vi har god kommunikasjon med de det gjelder. Ellers så godkjente vi nye medlemmer på siste styremøte. Disse vil dere få hilse på etter hvert.

Styret har også ansatt ny regnskapssekretær. Hun heter Asta Austlid og har seilt som telegrafist, og har ellers relevant erfaring i forhold til de oppgavene hun vil få hos oss. Asta har også meldt seg inn i foreningen. Vi i styret ønsker henne velkommen som medlem og ansatt.

På vegne av styret og sekretariatet ønsker vi dere alle en fin høst. Håper vi snart kan møtes til middag og sosialt samvær. Pass på dere selv.

 

Med vennlig hilsen

for Oslo Sjømannsforening

Ivar Olsen

Formann