Hva vet du om Oslo Sjømannsforenings Stiftelse?

Det kan se ut som at foreningens stiftelse er lite kjent av medlemmene, og/eller at formålet for å få støtte er "gått ut på dato".
Styret i stiftelsen mener det er greit å informere om vedtektens § 1. (sitat)

Oslo Sjømannsforenings Stiftelse har som formål:

(a)   Å yte støtte til medlemmer, medlemmers etterlatte og eventuelt andre fra sjømannsstanden som befinner seg i en trengende økonomisk situasjon.

(b)   Å yte støtte til medlemmers videre utdannelse eller støtte til deres familiemedlemmers utdannelse, dog ikke utover to ledd.

 (c)   Å yte støtte til kulturelle og vitenskapelige formål knyttet til sjømannsstanden og handelsflåten, samt andre formål som fremmer Oslo Sjømannsforenings anseelse. 

Klikk på OM OSS ovenfor, her finner du mer om OSF Stiftelse til høyre på siden.