Generalforsamling 2019

Oslo Sjømannsforenings 173. ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 24.04.2019. Det ble registrert 39 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2018 og styrets budsjetter for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Paul Harstad, leder (ny)
  • Willy Ottesen, nestleder (ny)
  • Helge Moe-Gumø, styremedlem 
  • Irene Standnes, styremedlem (ny)
  • John Vestby, styremedlem (ny)
  • Monica Cloetta, varamedlem (ny)
  • Johan Middelthon, varamedlem (ny)

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen og valgkomiteen. Avtroppende leder. Jan Erik Øverbye, som ikke ønsket gjenvalg, takket i talen sin for et godt samarbeid i styret og til alle de medlemmer som frivillig gjør en innsats i foreningen. Vår tidligere formann Ivar Olsen ble utnevnt til æresmedlem.(se egen artikkel om denne saken.) Etter generalforsamlingen ble det servert stormsuppe, som nå er blitt det vi kan kalle en tradisjon.