Foredrag 1.halvår 2019

23. januar 2019

Elisabeth Wille kommer og holder et foredrag om *Lex Nygaardsvold* også kalt bigamiloven. Loven, som ble vedtatt av regjeringen i London i 1942, gjorde det mulig for nordmenn utenfor Norge å skilles uten at ektefelle i Norge ble informert eller forespurt. Loven ble opphevet i september 1946.

Vi minner om at det er adgang for alle, også ikke-medlemmer, på våre foredrag og tror at dette emnet også kan interessere våre ledsagere.

 

20. mars 2019 

Ole Henrik Gjeruldsen kommer og holder et foredrag om Cort Adeler - sjømann og krigshelt på 1600-tallet. Adeler hadde en fantastisk karriere i venetiansk marine før han endte som generaladmiral i den dansk-norske flåten.

Foredragene begynner kl. 18.00. Middag fra kl. 17.00

 

Vi håper disse foredragene er av interesse og minner om at middag som vanlig må bestilles hos Aziz Hafs senest dagen før på tlf. 45 60 34 26.