Ny styreleder i OSF

Jan Erik Øverbye er fra Oslo, han har styrmann- og skipsførereksamen ved Oslo Sjømannskole. Økonomisk gymnas. Fartstid som styrmann i Fred. Olsen og Fearnley & Eger.  De siste 35 år som yrkesaktive var han maritim personalsjef i Helmer Staubo & Co, i Havtor og i Bergesen d.y.

Medlem i OSF fra 1975. Tidligere 4 år i styret. Flere år i kulturkomiteen,  kontrollkomiteen og Oslo Maritime Stiftelse.