Kjære medlemmer, godt nytt år!

                                                                                                                                                     

Kjære medlemmer av OSF

Vi er inne i OSF sitt 178. år, og om 2 år kan vi feire 180 år som Norges nest eldste sjømannsforening etter Drammen SF.

Nok et turbulent år er tilbakelagt, og vi ser ikke mye bedring for 2024. Med ny krig i Gaza og store sultkatastrofer verden over, er det ikke internasjonalt, mye å glede seg over. 

Her i klubben er gården fullt utleid, med solide leietakere. Azis sin drift er tilbake i normale former. Vår nye gårdsbestyrer Arne gjør en god jobb i samarbeid med styret og Torodd og Asta på økonomi. Vi har skiftet fra Nordea til Handelsbanken, og har redusert våre driftskostnader med over kr 100.000, men ikke alt er like bra. Vi har kr 10.000 i ubetalte kontingenter, etter diverse purringer. Vi vil derfor stryke de som ikke betaler de årlige kr 400 i kontingent i lys av både subsidierte middager og kultur-arrangementer. OSF står overfor store vedlikeholdskostnader de neste årene, og trenger nye betalende medlemmer. 

Foreningens styre vil med dette ønske alle medlemmene med deres familier en gledelig jul og et godt nytt år. 

 Oslo, desember 2023

 Med vennlig hilsen

Per Morten Alvenes

Formann

phonto.jpeg