Kransenedleggelse på Bygdøynes

Den 8. mai 2024 ble Frigjørings- og veterandagen arrangert ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes. Pent vær og bra fremmøte ga en fin ramme rundt dette tradisjonsrike arrangementet.

 Avdelingsdirektør Elisabeth S. Koren ønsket velkommen og Det Norske Sjømannskor sang «Gud signe Noregs land»  før ordet ble gitt til utenriksminister Espen Barth Eide .Han  holdt en meget god tale hvor han sterkt understreket at den norske handelsflåten og norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig hadde vært  et vesentlig bidrag til at krigen ble vunnet og vi fikk vår frihet tllbake, men  med Russlands angrepskrig mot Ukraina  har det oppstått en situasjon i Europa hvor vår frihet og demokrati på nytt kan bli utfordret.

Dagens andre hovedtaler var Stian Grøthe fra Norsk Sjømannsforbund med  en sterk tale hvor han fremhevet norske krigsseileres situasjon etter krigen med ofte manglende anerkjennelse og respekt fra samfunnets side. Mange har i etterkrigstiden talt krigsseilernes sak,  ikke minst Jon Michelet med sine bøker om «Skogsmatros Halvor Skramstad».  Først i 2013 kunne daværende forsvarsminister Anne.Grete Strøm-Eriksen  offisielt  beklage den behandlingen de norske krigsseilerne hadde fått etter 2. verdenskrig.

Etter talene var det bekransning av Krigsseilermonumentet ved maritime organisasjoner.

Formann Ivar Olsen la ned krans på vegne av Oslo Sjømannsforening.

Høytideligheten bla avrundet med «Ja vi elsker» unisont med Det Norske Sjømannskor.

 Jan Erik Øverbye

 

AF2AB85E-9173-42FA-BCC5-D643B68E5B02.jpeg

 IMG_1850.jpegIMG_1851.jpeg
Foto: Jan Erik Øverbye