Møte i Arkivet

Møte hos Arkivet i Kristiansand 25.11. 2017.
 
Vi var 18 personer fra sjømannsforeninger langs kysten som møttes på
Arkivet i anledning registreringen av krigsseilere.
Samlingen åpnet kl. 11 med orientering og info om registreringen og
programmet.
Deretter fikk vi en omvisning i kjelleren hvor tyskerne hadde hatt
hovedkvarter med forhørsrom og fengsel fra 1942. Det er nå museum hvor
de delvis har ført det tilbake til hva det var og samlet ting og info fra
krigstiden. Guiden fortalte at de ofte hadde skoleklasser der og informerte.
Et interessant og tankevekkende område.
 
Deretter gikk turen til verftet Bredalsodden hvor Hestmanden ligger -
begge bevaringsverdig.
Skipet ble bygget i Bergen i 191I for Vesteraalen og gikk på §sten fra
Bergen/Oslo til Kirkenes med last og passasjerer og i Nordsjøfart.
Under l.verdenskrig var den utleid til England og gikk med soldater på
kysten og i konvoyfart til Frankrike og Murmansk.
Under 2.verdenskrig var den knyttet til Nortraship, men gikk for det meste
på kysten i England.DS_Hestmanden_DS_Styrbjørn_Bjørvika_(01).jpg
Ombygd i 1947, Høvding brukte den som depotskip fra 1955 til 1.979 og
ble reddet av Veteranskipsklubben i 1980.
Hestmanden har mottatt store beløp og kommet langt i gjenoppbyggingen.
Den kan nå gå for egen maskin.
Kaptein Rasmussen viste oss rundt på skipet og i maskinrommet.
Et apropo er eneste notat dagboken tirsdag 8. mai 1945 da skipet 1å i
Glasgow:
«Libertyday. Dagen heligholdes. Nilsen vakt fra kl. 22.00>>.
Nøkternt, men antar stemningen var på topp.
Neste dag ble også helligholdt.
 Kristiansands Museum viste oss utstillingene som er satt opp ombord. Det var store skjermer med hodetelefoner hvor filmsnutter fra krigstiden kunne velges og vises. Andre skjermer var koblet til
krigsseilerregisteret for oppslag. Det var mange tavler med bilder og info
fra krigen som var delt i 8 faser.
En tavle fortalte om Bendik båtsmann som mønstret på i 1914 og av i 1945
etter 2 verdenskriger. Ifølge kapteinen var han fortsatt ombord og passet
på? !
I Dagen ble avsluttet med middag på Hotell Norge.
I talen fortalte Simen Zernichow fra Arkivet om en trange start på Arkivets
oppstart på registreringen. Da stilte Ole Bjørn Fausa, eier av Samlerhuset,
opp, og ga uten forbehold startkapital.
Etter dette ble det innledet samarbeid med Lillesand Sjømannsforening,
som i flere år hadde utviklet og samlet inn data i sin base - Sjøhistoriske.
Krigsseilerregisteret bygger på dette og data vises i begge.
Oslo Sjømannsforening fikk også mange god-ord for sin innsats.
Først berømmet de dem som i sin tid la inn sjøforklaringer.
Deretter takket de dem som var med på å klargjøre papirene for skanning.
Uten denne innsatsen hadde det ikke blitt noe Krigsseilerregisteret.
Innledningsvis hadde de forsøkt å avfotografere sidene med kamera, men
det hadde ikke vært mulig å gjennomføre.
Takk også til de mange som i dag legger inn data fra de skannede bildene
til registeret.
Selv takker jeg for støtten til turen.
Med vennlig hilsen,
Helge Moe-