Nye æresmedlemmer i OSF

Marion Carlmar er utdannet radiotelegrafist ved Tønsberg sjømannskole og seilt 

C9A398ED-1281-4EF4-9002-E408A177EB7F.jpeg
som radiooffiser i handelsflåten. Hun gikk land i 1981 og begynte da på tekn. avd. I Fearnley & Eger og senere i Skuld sjøforsikring. Marion Carlmar har vært medlem i OSF siden 1996, styremedlem i flere år og i tillegg har hun sittet som representant og leder av stiftelsene i OSF.

 Torodd  Lauritzen er utdannet revisor. Han har jobbet i bank og diverse firmaer og 42F5F3D6-8E2B-42C0-A624-FB999A8E3F4B.jpeg  
sist i IBM hvor han var i 45 år. Torodd sitter nå i styret i IBMs pensjonskasse, Jan ble medlem i OSF  i 2006. Han har siden 2011 lagt ned en betydelig og frivillig innsats med regnskaper og styrearbeid.