Nok et år har passert!

Nok et år i Oslo Sjømannsforenings historie går mot slutt, og vi oppsummerer et godt år for foreningen. Økonomien er tilfredsstillende, og det har også driften av gård og forening vært. En del ulemper har vi hatt med byggeaktivitetene rundt bygningen, men det ser heldigvis nå ut til at dette bedrer seg rett ut på nyåret. 

Foreningens aktiviteter har fulgt programmet, men vi må nok konstatere at deltagerantallet på enkelte arrangementer kunne ha vært bedre. Her ligger det forbedringsmuligheter i 2019!  Vi har mange medlemmer som sjelden deltar i middager, foredrag etc. så vi oppfordrer sterkt våre passive medlemmer til å delta mer i våre hyggelige sammenkomster.

Vårt vedlikeholdsprogram for Gården er blitt gjennomført som planlagt med oppussing av bar, salong og nedgangspartiet til selskapslokalene. Vår flotte utelampe over inngangen er blitt renovert og fremstår nå som et skikkelig blikkfang i Kronprinsensgate. Vi har nylig hatt en full teknisk gjennomgang av hele Kronprinsensgate 1 av firma OPAK, slik at deres rapport vil danne basis for vår vedlikeholdsplan de kommende 10 år.

Kulturkomitèen har som vanlig tatt hånd om årets foredrag, turer etc. Alt meget vel gjennomført, så en stor takk til komitéens medlemmer for vel utført jobb i 2018.    Planer er lagt også for nyåret med teateraften og vår/forsommer tur, og de tradisjonelle utenlandsturene til høsten. Mer detaljer om dette kommer på nyåret.

En ”nykommer” i 2018 var en meget vellykket ”reker og hvitvin” aften i juni med  god oppslutning fra medlemmene.  Dette gjentas derfor i 2019, og merk tidspunktet på vedlagte kalender og ”blått kort”.  Vi hadde også en hyggelig middag i OSF med Lillesand Sjømannsforening og deres sangkor ”Hermanos. ”Primus motor” for disse to vellykkede arrangementene har vært Ivar som skal ha stor takk for det!

En gruppe som ikke må glemmes er vår dugnadsgruppe, som alltid stiller opp når vi har behov for spesielle jobber som best gjøres på dugnad. Honoraret for denne type arbeid er hyggelig lunch med baguetter og pils.  Gruppen skal heller ikke frykte arbeidsledighet i 2019, da vi allerede har en liste over nødvendige dugnadsjobber i kommende år!

Vårt Sekretariat er, og har alltid vært, det viktigste bindeleddet mellom forening og medlemmer.  Det er tusen detaljer som skal styres og gjennomføres, kontakt med medlemmene, leietakere etc. og dette arbeidet  ivaretas på en utmerket måte av Turid godt hjulpet av Torodd på regnskap og økonomi. Stor takk til begge for vel utført jobb!  Det er også betryggende å vite at begge har sagt seg villig til å ivareta regnskapsfunksjonen i kommende år. Dette betyr at vi nå skal ansette en sekretær som dekker de øvrige sekretæroppgavene. En ”stillingsannonse” er vedlagt denne utsendelsen, og vi håper at stillingen kan bli besatt fra egne rekker slik at vi unngår å sette ut oppgaver til eksternt firma.

Med det takker vi våre medlemmer for hyggelig samvær i 2019, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Vennlig hilsen

Oslo Sjømannsforening