Sjømannsfondet av 1918

Sjømannsfondet av 1918 er et fond som kan søkes av sjøfolk med minst 30 års fartstid. Søkeren må ha fylt 62 år og ha en inntekt under 215 000 kroner i året. Søknandsfrist er 1. mars.

Søknadskjema og ytterligere informasjon fåes ved henvendelse til sekretariatet.