Minneord - Christian L`orange

Den 5. januar mottok vi en trist, men ikke uventet melding om at sjøkaptein Christian Fredrik L'orange var gått bort, vel 90 år gammel. Med ham har Oslo Sjømannsforening mistet et populært og meget profilert medlem med 60 års medlemskap i foreningen.

Christian var det vi vil kalle en rolig og lugn type, med en misunnelsesverdig arbeidskapasitet og engasjement. Han var i en årrekke styremedlem og formann i Oslo Sjømannsforening. Christian var en flink leder, saklig og rolig, men det var aldri tvil om hvem som var kaptein på laget.

Vedlikehold av foreningens store samling av malerier og kunstgjenstander var i alle år Christians ansvarsområde, og han var alltid en ivrig deltager i Oslo Sjømannsforenings mange arrangementer og komiteer. I 2014 ble han utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Hans maritime karriere startet som førstereis på San Andres 1948 sammen med tvillingbroren Johan. I 1951 begynte både han og Johan i Wilh. Wilhelmsen. Begge gikk alle gradene fra dekksgutt til sjøkaptein. Deretter fortsatte de på rederikontoret. Christian ble etter hvert seniorinspektør i Wilhelmsen Lines, og Johan ble driftssjef i Barber International.

Christian var en mann med mange talenter. Han var en meget dyktig og anerkjent skutemaler, modellskipsbygger og modellflybygger, og dette var interesser han vedlikeholdt like til det siste. Hans tvillingbror Johan hadde mange av de samme interessene, og deres modeller og malerier pryder i dag Oslo Sjømannsforening, Norsk Maritimt Museum, Wilh. Wilhelmsen og mange andre steder.

Christian vil bli dypt savnet av oss alle i Oslo Sjømannsforening. En hedersmann i vårt maritime miljø har kastet anker.

Ivar Olsen og Jan Erik Øverbye