Formannens side

 

Kjære medlemmer av OSF. 

Så er det nok et år i ferd med å ebbe ut. De siste års hendelser har vise oss at hverdagen ikke vil bli som tidligere. 

Pandemien har vi, til nå, kommet gjennom, men den er ikke over. Det ser ut som at vi må leve med fremtidige virus og helsemessige utfordringer i overskuelig fremtid.

Om ikke dette skulle være nok fikk vi krigen i Ukraina som påfører hele Europa store belastninger, da et samlet Europa ser ut til å forstå at Putin aggresjon må stanses.

 Strøm -og energikrise rammer stadig flere, og ingen europeere er forskånet. 

 På den positive siden fikk vi omsider feiret vårt 175 årsjubileum, riktignok et år forsinket. Arrangementet var holdt i stilige former med god mat og vin. Jubileumsboken forfattet av Bård Kolltveit var også en suksess.

 Foreningens komiteer fungerer bra, men vi er avhengig av rekruttering for å holde utgiftene nede. Osf har heldigvis en solid dugnadsånd, og uten den ville kostnadene fort blitt uforholdsmessig høye. Herved en stor takk til alle som har bidratt frivillig. Ingen nevnt - ingen glemt.

 Gården er fullt utleid til solide leietagere og restauratør Aziz har igjen fått nye arrangementer, slik at han kan komme tilbake til en normal økonomisk situasjon. 

 Årets arrangement er blitt holdt ihht "blå kortet" og i tillegg må nevnes den flotte fjordturen vi hadde på rekecruise den 30.august med ledsagere. 

 Foreningen styret vil med dette ønske alle medlemmene med deres familier en gledelig jul og et godt nytt år.

 

Med vennlig hilsen

Per Morten Alvenes
Formann